Hemförsäkring


Det är viktigt att du tecknar hemförsäkring.

Vid ev. brand- eller vattenskada täcker Härnösandshus fastighets-försäkring endast skador på byggnaden, ej ditt privata bohag. Därför är det viktigt att du själv ordnar ett bra skydd för din egendom.

Läs mer om brandskydd här!

Ta kontakt med ett försäkringsbolag.