Sopor


Tänk på vår miljö och trivsel i bostadsområdet.

Sopor som kartong, plast, glasburkar m m ska källsorteras och lämnas vid närmaste återvinningsstation.

Ett annat alternativ är Härnösands Kretsloppsparklänk till annan webbplats, som är en komplett återvinningscentral. Här kan alla hushåll i
Härnösand lämna det mesta av sitt sorterade avfall utan kostnad.

Är du osäker på hur du ska sortera dina sopor kan du använda Hemabs sorteringsguide!länk till annan webbplats

Kontakta Felanmälan tel: 0611-88 290 om sopkärl överfyllda så att vi kan åtgärda detta.


Hantering av matavfall och brännbart avfall.
Härnösands kommun har beslutat att det ska vara obligatorskt för alla att sortera ut matavfall.
Matavfallet rötas och blir till biogas.

Om det finns underjordsbehållare där du bor måste du vara noggrann med att slänga matavfall och brännbara sopor i rätt behållare.

Använd matavfallspåsar till matavfallet. Du får inte slänga plastpåsar i kärlet för matavfall!
Matavfallspåsar finns att hämta gratis i de flesta matvarubutiker i Härnösand.

Det är naturligtvis inte tillåtet att lämna någon form av sopor utanför underjordsbehållarna.

Här är exempel på underjordsbehållare som är nedgrävda på Flöjtgatan.